(2) Atyia Asma,  (2) Falco, rozběhy 13.8.2011 Kolín